Een oase voor Rust, Ruimte en Relatie

E-mail: i

Inschrijving Kamer van Koophandel: 50755129

Fiscaal nummer: 822 911 206

RABObank:  IBAN: NL91 RABO 0148907385       BIC: RABONL2U

De Stichting Johannesheerd is door de belastingdienst aangemerkt als ANBI-Stichting; dit betekent dat uw gift in aanmerking kan komen voor aftrek van de inkomstenbelasting. ANBI logo 180x143

Beloningsbeleid:

Over het beloningsbeleid in de stichting kunnen we heel kort zijn: niemand, hetzij bestuurslid, hetzij vrijwilliger,  ontvangt een vergoeding voor geleverde diensten.